ขั้นตอนการผลิต

1. กระบวนการเตรียมเม็ด

ตรวจรับวัตถุดิบตาม Specification ของวัตถุดิบโดยผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ2. กระบวนการเป่า
นำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการเป่าโดยใช้ความร้อนตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
 


3. กระบวนการพิมพ์
นำม้วนที่ผ่านกระบวนการเป่าตามขนาดของงานแต่ละชนิด เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ด้วยระบบกาเวียร์ จัดเตรียมวัตถุดิบ แม่พิมพ์ สี Solvent
ตามแบบที่ต้องการ โดยสามารถพิมพ์งานตั้งแต่ 1-8 สี

 


4. กระบวนการตัด
นำม้วนที่จัดเตรียมไว้เพื่อการตัด เข้าสู่เครื่องตัด โดยการรีดซีล ด้วยความร้อนจากนั้นจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการตัดตามขนาดความยาวที่ต้องการ5. การแพ็คหรือบรรจุหีบห่อ
แพ็คงานตามมาตรฐานงานแต่ละชนิด จัดเก็บเพื่อรอจัดส่ง