PRODUCTS

ถุงหูหิ้ว หนา แบบ 2 หู (HDT)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงหูหิ้ว บาง (HDT)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงหูหิ้ว ตราส้ม (HDT)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงหูหิ้วใสไฮโซเย็น (PE)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงหูหิ้วใสไฮโซร้อน (PP)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงพับข้างแบบใส ปูน้ำเงิน/พับข้างลายลูกไม้ (PPT)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงหนา (PP)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ

ถุงร้อนบาง ปูน้ำเงิน / ปูแดง (PP)

ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ผลไม้ ขนม หรือสินค้าอื่นๆ