PRODUCTS

METALIZED

พลาสติกที่มีการเคลือบด้วยอะลูมิเนียมชั้นบางๆช่วยเพื่อเป็นชั้นป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและอากาศ และสามารถป้องกันแสงได้ดี