PRODUCTS

ถุงหูหิ้ว หนา แบบ 2 หู (HDT)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงหูหิ้ว หนา แบบ 2 หู (HDT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก ไฮเดนซิตี้
ลักษณะ  เนื้อถุงออกขุ่น เหนียวและนุ่มมือ
คุณสมบัติ  ห่อหุ้มอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
เหมาะสำหรับบรรจุ ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร ผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ เช่นอาหาร ผลไม้ ขนม เป็นต้น
วิธีใช้  ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
วิธีใช้/คำเตือน ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของ หรืออาหาร ใช้เพียงครั้งเดียว
 
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
6x14x0.06
6x18x0.07
7x15x0.07
7x18x0.07
8x16x0.07
9x18x0.07
12x20x0.07
12x26x0.07
15x30x0.07
18x30x0.07
18x36x0.07
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงหูหิ้ว หนา แบบ 2 หู (HDT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก ไฮเดนซิตี้
ลักษณะ  เนื้อถุงออกขุ่น เหนียวและนุ่มมือ
คุณสมบัติ  ห่อหุ้มอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
เหมาะสำหรับบรรจุ ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร ผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ เช่นอาหาร ผลไม้ ขนม เป็นต้น
วิธีใช้  ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
วิธีใช้/คำเตือน ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของ หรืออาหาร ใช้เพียงครั้งเดียว
 
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
6x14x0.06
6x18x0.07
7x15x0.07
7x18x0.07
8x16x0.07
9x18x0.07
12x20x0.07
12x26x0.07
15x30x0.07
18x30x0.07
18x36x0.07