PRODUCTS

ถุงหนา (PP)
ชื่อผลิตภัณฑ์  ถุงหนา (PP)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลีน
ลักษณะ  เนื้อถุงใส เงา หนา
คุณสมบัติ   เก็บถนอมรักษาอาหารได้ เป็นเวลานาน
เหมาะสำหรับบรรจุ อาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง ผลไม้อบแห้ง เครื่องเทศฯลฯ
วิธีใช้  ถุงใสใช้บรรจุอาหาร Clear plastic bag for food packaging.
วิธีใช้/คำเตือน ปลอดภัยใช้กับอาหาร
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
3x4x0.13
3x5x0.13
3.5x5x0.13
3.5x5.5x0.13
4x4x0.16
4.5x4.5x0.16
4x5x0.16
4x6x0.16
4x7x0.16
4.5x5x0.16
4.5x5.5x0.16
4.5x6x0.16
4.5x6.5x0.16
4.5x7x0.16
5x5x0.17
5x6x0.17
5x7x0.17
5x8x0.17
5x9x0.17
5.5x9x0.17
6x6x0.17
6x7x0.17
6x8x0.17
6x9x0.17
6x10x0.17
6x11x0.17
6x12x0.17
6x13x.017
7x9x0.17
7x10x0.17
7x11x0.17
7x12x0.17
7x14x0.17
8x12x0.18
8x14x0.18
9x14x0.18
10x15x0.18
12x18x0.18
16x26x0.18
20x30x0.18
ชื่อผลิตภัณฑ์  ถุงหนา (PP)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลีน
ลักษณะ  เนื้อถุงใส เงา หนา
คุณสมบัติ   เก็บถนอมรักษาอาหารได้ เป็นเวลานาน
เหมาะสำหรับบรรจุ อาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง ผลไม้อบแห้ง เครื่องเทศฯลฯ
วิธีใช้  ถุงใสใช้บรรจุอาหาร Clear plastic bag for food packaging.
วิธีใช้/คำเตือน ปลอดภัยใช้กับอาหาร
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
3x4x0.13
3x5x0.13
3.5x5x0.13
3.5x5.5x0.13
4x4x0.16
4.5x4.5x0.16
4x5x0.16
4x6x0.16
4x7x0.16
4.5x5x0.16
4.5x5.5x0.16
4.5x6x0.16
4.5x6.5x0.16
4.5x7x0.16
5x5x0.17
5x6x0.17
5x7x0.17
5x8x0.17
5x9x0.17
5.5x9x0.17
6x6x0.17
6x7x0.17
6x8x0.17
6x9x0.17
6x10x0.17
6x11x0.17
6x12x0.17
6x13x.017
7x9x0.17
7x10x0.17
7x11x0.17
7x12x0.17
7x14x0.17
8x12x0.18
8x14x0.18
9x14x0.18
10x15x0.18
12x18x0.18
16x26x0.18
20x30x0.18