PRODUCTS

ถุงพับข้างแบบใส ปูน้ำเงิน/พับข้างลายลูกไม้ (PPT)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงพับข้างแบบใส ปูน้ำเงิน (PPT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลีน
ลักษณะ  เนื้อถุงใส เงา และแข็ง ทรงรูปตั้งได้
คุณสมบัติ  เก็บถนอมรักษาอาหารได้ เป็นเวลานาน
เหมาะสำหรับบรรจุ บรรจุอาหาร เช่น ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ ผลไม้สด อาหารแห้ง ฯลฯ​
วิธีใช้  ถุงใสใช้บรรจุหรือห่อหุ้มอหารและสิ่งของ
วิธีใช้/คำเตือน ปลอดภัยใช้กับอาหาร
 
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
4.5x6x0.16
4.5x7x0.16
5x6x0.16
5x7x0.16
5x8x0.16
5x9x0.16
5.5x9x0.16
6x7x0.16
6x8x0.16
6x9x0.16
6x10x0.16
7x9x0.16
7x10x0.16
7x11x0.16
8x12x0.18
9x14x0.18
10x15x0.18
12x20x0.18​
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงพับข้างแบบใส ปูน้ำเงิน (PPT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลีน
ลักษณะ  เนื้อถุงใส เงา และแข็ง ทรงรูปตั้งได้
คุณสมบัติ  เก็บถนอมรักษาอาหารได้ เป็นเวลานาน
เหมาะสำหรับบรรจุ บรรจุอาหาร เช่น ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ ผลไม้สด อาหารแห้ง ฯลฯ​
วิธีใช้  ถุงใสใช้บรรจุหรือห่อหุ้มอหารและสิ่งของ
วิธีใช้/คำเตือน ปลอดภัยใช้กับอาหาร
 
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
4.5x6x0.16
4.5x7x0.16
5x6x0.16
5x7x0.16
5x8x0.16
5x9x0.16
5.5x9x0.16
6x7x0.16
6x8x0.16
6x9x0.16
6x10x0.16
7x9x0.16
7x10x0.16
7x11x0.16
8x12x0.18
9x14x0.18
10x15x0.18
12x20x0.18​