PRODUCTS

ถุงหูหิ้ว บาง (HDT)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงหูหิ้ว บาง (HDT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก ไฮเดนซิตี้
ลักษณะ  เนื้อถุงออกขุ่น เหนียวและนุ่มมือ
คุณสมบัติ  ห่อหุ้มอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
เหมาะสำหรับบรรจุ ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร ผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ เช่นอาหาร ผลไม้ ขนม เป็นต้น
วิธีใช้  ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
วิธีใช้/คำเตือน ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของ หรืออาหาร ใช้เพียงครั้งเดียว
 
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
6x11x0.03
6x14x0.03
7x15x0.035
8x16x0.04
9x18x0.04
12x20x0.05
12x26x0.05
(3หู) 12x26x0.05
(3หู) 15x30x0.05
(3หู) 18x36x0.05
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงหูหิ้ว บาง (HDT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก ไฮเดนซิตี้
ลักษณะ  เนื้อถุงออกขุ่น เหนียวและนุ่มมือ
คุณสมบัติ  ห่อหุ้มอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
เหมาะสำหรับบรรจุ ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร ผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ เช่นอาหาร ผลไม้ ขนม เป็นต้น
วิธีใช้  ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
วิธีใช้/คำเตือน ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของ หรืออาหาร ใช้เพียงครั้งเดียว
 
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
6x11x0.03
6x14x0.03
7x15x0.035
8x16x0.04
9x18x0.04
12x20x0.05
12x26x0.05
(3หู) 12x26x0.05
(3หู) 15x30x0.05
(3หู) 18x36x0.05