PRODUCTS

ถุงหูหิ้ว ตราส้ม (HDT)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงหูหิ้ว ตราส้ม (HDT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก ไฮเดนซิตี้
ลักษณะ  เนื้อถุงออกขุ่น เหนียวและนุ่มมือ
คุณสมบัติ  ห่อหุ้มอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
เหมาะสำหรับบรรจุ ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร ผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ เช่นอาหาร ผลไม้ ขนม เป็นต้น
วิธีใช้  ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
วิธีใช้/คำเตือน ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของ หรืออาหาร ใช้เพียงครั้งเดียว
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
6x11x0.025 = 30.60kg.
6x14x0.025 = 30kg.
7x15x0.028 = 30.40kg.
8x16x0.028 = 30kg.
9x18x0.03 = 30.80kg.
12x20x0.038 = 32.20kg.

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงหูหิ้ว ตราส้ม (HDT)
วัตถุดิบ  ผลิตจากเม็ดพลาสติก ไฮเดนซิตี้
ลักษณะ  เนื้อถุงออกขุ่น เหนียวและนุ่มมือ
คุณสมบัติ  ห่อหุ้มอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
เหมาะสำหรับบรรจุ ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร ผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ เช่นอาหาร ผลไม้ ขนม เป็นต้น
วิธีใช้  ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารได้ทั้งร้อนและเย็น
วิธีใช้/คำเตือน ใช้สำหรับห่อหุ้มสิ่งของ หรืออาหาร ใช้เพียงครั้งเดียว
ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา (นิ้ว)
6x11x0.025 = 30.60kg.
6x14x0.025 = 30kg.
7x15x0.028 = 30.40kg.
8x16x0.028 = 30kg.
9x18x0.03 = 30.80kg.
12x20x0.038 = 32.20kg.