ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกภายใต้สัญลักษณ์ “ตราปู & ตราส้ม”

ที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและการบริการ ซึ่งมีลูกค้ามากมายให้ความไว้วางใจและสนับสนุนสินค้าของทางบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกภายใต้สัญลักษณ์ “ตราปู & ตราส้ม” ที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและการบริการ ซึ่งมีลูกค้ามากมายให้ความไว้วางใจและสนับสนุนสินค้าของทางบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ลูกค้าของเรา