ฉีดวัคซีนโควิด-19

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท มณีอุดมสุข จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในบริษัท แก่พนักงานทุกคน รวมถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พ่อค้าแม่ค้าตามร้านค้าในบริเวณรอบบริษัท และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้มีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัย ครบถ้วนทุกขั้นตอน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการหลังการรับวัคซีนโควิด-19 โดยทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
  ซึ่งทางผู้บริหาร บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการฉีดวัคซีนเป็นกรณีเร่งด่วน เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยควบคุมการระบาดของโรคแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม