วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

"วิสัยทัศน์"

เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านการผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ได้มาตรฐานสากล

"พันธกิจ"

สร้างแบรนด์ “ตราปู” ให้ลูกค้ายอมรับด้านคุณภาพ

สร้างการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

"ค่านิยมองค์กร"