ร่วมงานกับเรา

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด กำลังขยายงานเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่ง : ผู้จัดการวิศวกรรม (ซ่อมบำรุง)

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้ถึงปานกลาง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS-Office, Internet) ได้เป็นอย่างดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประเพณี, วันลาพักร้อน
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • รถรับส่งพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารจัดการทั่วไป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประเพณี, วันลาพักร้อน
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • รถรับส่งพนักงาน
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกประสานงานขาย

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าแแผนกประสานงานขายหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point) และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express Accounting ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มีความขยันและอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • วันหยุดประเพณี, วันลาพักร้อน
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • รถรับส่งพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประเภทโรงงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานในพื้นที่เฉพาะได้ เช่น ที่สูงหรือมีความร้อน
  • พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ค่าอาหาร
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • รองเท้า Safety
 • ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

  คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ร่างกายแข็งแรง
  • มีความขยันและอดทน
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดประเพณี
  • วันลาพักร้อน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ากะ, ค่าอาหาร
 • ตำแหน่ง : พนักงาน QC

  คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ทุกสาขา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม (QC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดประเพณี
  • วันลาพักร้อน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ากะ, ค่าอาหาร