ร่วมงานกับเรา

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด กำลังขยายงานเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่ง : ผู้จัดการวิศวกรรม (ซ่อมบำรุง)

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้ถึงปานกลาง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS-Office, Internet) ได้เป็นอย่างดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการทั่วไป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงานในระดับผู้บริหารระดับกลางในสายงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
  • สายตาปกติ (ไม่ตาบอดสี)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ-ฝั่งธนบุรี
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร

  คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย

  คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Express Accounting ได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในงานที่รับผิดชอบ
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก และมนุษยสัมพันธ์ดี
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช./ปวส.ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานในพื้นที่เฉพาะได้ เช่น ที่สูงหรือมีความร้อน
  • พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ค่าอาหาร
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • รองเท้า Safety
 • ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประเภทโรงงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานในพื้นที่เฉพาะได้ เช่น ที่สูงหรือมีความร้อน
  • พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
  สวัสดิการของบริษัท
  • โบนัส
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ค่าอาหาร
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • รองเท้า Safety