มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ คุณมนัส ปิยะตรึงส์ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพรร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในขณะนี้