ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท มณีอุดมสุข จำกัด ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงตามสายงานให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ
ในเรื่องสุขภาพของพนักงาน ทางผู้บริหาร บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งพนักงานทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพราะทุกวันนี้ปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทีละน้อยโดยที่เราไม่อาจทราบได้ เช่น มลภาวะฝุ่น PM 2.5 ควันพิษจากท่อไอเสีย สารเคมี โรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ดังนั้น การดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะสามารถทำให้พบเจอสิ่งผิดปกติในร่างกายก่อนที่จะลุกลามจนยากเกินรักษา

ข่าวสารและกิจกรรม