ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงาน และเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ด้วยการมอบบริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงตามสายงานให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งในปีนี้ได้มีการตรวจสุขภาพพนักงานในวันที่ 19 และ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ