อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2562 (MU First Aid & CPR Training 2019)